Saturday, January 28, 2017

Royal Profile: Princess Ameerah Wardatul Bolkiah of Brunei

Princess Ameerah Wardatul Bolkiah of Brunei was born as the daughter of Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar & Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-MarhumSultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien. Through her father, she has the following siblings and stepmothers:

 1. Queen Saleha, The Queen (Raja Isteri) of Brunei (m. 1965)
  1. Princess Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah (1969)
   1. Dr. Kemaluddin Al-Haj
    1. Pengiran Anak Raheemah Sanauk Bolkiah (1997)
    2. Pengiran Anaka Hariisah Widadul Bolqiah (unknown)
    3. Pengiran Anak'Abdul Raqiib (2009)
    4. Pengiran Anak Raqeeqah Raayatul Bolqiah (2009)
  2. Pengiran Anak Puteri Hajah Muta-0Wakkilah Hayatul Bolkiah (1971)
  3. Crown Prince Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1974)
   1. Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah (1987, m. 2007)
    1. Pengiran Muda Abdul Muntaqim Bolkiah (2007)
    2. Princess Muneerah Madhul Bolkiah (2011)
    3. Prince Muhammad Aiman (2015)
  4. Princess Hajah Majeedah Nuurul Bulqiah (1976)
   1. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Khairul Khalil (1975, m. 2007)
    1. Y.A.M. Pengiran Anak 'Abdu'l Hafeez bin Pengiran Anak Khair ul-Khalil. Born at Istana Nur ul-Iman, Bandar Seri Begawan (2008)
    2. Y.A.M. Pengiran Anak Raiha'anah ul-Bolqiah binti Pengiran Anak Khair ul-Khalil. Born at Istana Nur ul-Iman, Bandar Seri Begawan (2010)
  5. Princess Hajah Hafizah Sururul Bolkiah (1980)
   1. Dr. Haji Mohammad Yakub
    1. Pengiran AnakMuhammad Za'eem (2013)
    2. Pengiran AnakMuhammad 'Aamir (2015)
  6. Prince Haji 'Abdul Malik Ibni Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1983)
   1. Raabiatul Adawiyyah. (m. 2015)
    1. Yang Amat Mulia Pengiran Anak (Princess) Muhee'ah Raayatul Bolqiah (2016)
 2. Hajah Mariam (m. 1982-2002)
  1. Pengiran Muda (Prince) Haji Abdul Azim (1982)
  2. Pengiran Anak Puteri (Princess)Azemah Ni'matul Bolkiah (1984)
  3. Pengiran Anak Puteri (Princess)Fadzillah Lubabul Bolkiah (1985)
  4. Pengiran Muda Abdul Mateen (1991)
 3. Azrinaz Mazhar (2005-2010)
  1. Pengiran Muda (Prince) Abdul Wakeel (2006)

Royal Profile: Tāne Mahuta Lewis

Tāne Mahuta Lewis was born 25 May 2012 as the youngest child of Gary Lewis and The Lady Davina Lewis{ Source }. He has two older siblings{ ...